ASPIRO
A TER
INFINITAS
VIDAS.
Agora, pola compra en liña ou en tenda física dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico, tes dereito á recollida gratuíta do vello no momento da entrega para reciclalo e darlle moitas máis vidas.